Thông báo lịch bàn giao nhà B1.4 HH2 thanh hà cienco 5

Bàn giao căn hộ tòa HH02-1B từ ngày 10/11/2017 – 20/11/2017.Bàn giao căn hộ tòa HH02-1A từ ngày 15/11/2017 – 25/11/2017.Bàn giao căn hộ tòa HH02-2A từ ngày 20/11/2017 – 30/11/2017.Bàn giao căn hộ tòa HH02-1C từ ngày 23/11/2017 – 04/12/2017.Bàn giao căn hộ tòa HH02-2B từ ngày 29/11/2017 – ...
Xem thêm