Thông báo nộp tiền đợt 2 tòa B1.3 HH3 Thanh hà cienco 5

07/11/2017 Tin tức

Theo tiến độ CCĐT đã làm xong qua tầng 6 hiện tại đang ở tầng 15 vậy CDDT gửi khách hàng lịch đóng tiền đợt 2 để quý khách chuẩn bị tài chính và thời gian để nộp. Có 2 cách để khách hàng nộp tiền một là đóng tiền ...
Xem thêm